Науковий розділ

Завантажуйте збірники наукових праць музею

 

До четвертого тому «Наукових праць Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника» увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільні трансформаціїна Поділлі наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.» (18 травня 2023 р.), присвяченої 70-річчю від дня народження академіка НАНВО України, доктора історичних наук, професора кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Філінюка Анатолія Григоровича.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали 14-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 130-річчю заснування Кам'янець-подільського державного історичного музею-заповідника

 

До третього тому «Наукових праць Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника» увійшли матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поділля в 1793–1917 рр.» (19 квітня 2019 р.),

круглих столів «Феномен аристократії в українській науковій і суспільно-політичній думці:проблеми та перспективи» (11 квітня 2019 р.) та «Кам’янець-Подільський – тимчасова столиця Української Народної Республіки» (5 червня 2019 р.).

 

 

До другого тому "Наукових праць Кам'янець-подільського державного історичного музею-заповідника" увійшли матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поділля в 1793-1917 рр." (2018 р.)

 

 

До першого тому "Наукових праць Кам'янець-подільського державного історичного музею-заповідника" увійшли матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поділля в 1793-1917 рр." та круглого столу "Археологи-дослідники Кам'янця-Подільського"

 

До збірника увійшли доповіді учасників регіональної науково-практичної конференції «Поділля у роки Української Центральної ради» (15.06.2017р.) та круглого столу «Політичні репресії на Поділлі:причини, сутність та наслідки» (16.05.2017р.), які відбулись у нашому музеї.

 

У виданні подається історія Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника від початку заснування до 2015 року.

 

У виданні вміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність» (15 травня 2015 р.)
та регіональної науково-практичної конференції «Юхим Сіцінський – визначний дослідник Подільської землі» (15 травня 2014 р.).

 

На основі аналізу архівних джерел і наукової літератури висвітлюється та аналізується репресивна політика радянської влади щодо української інтелігенції,
релігійних конфесій Поділля, розповідається про кількох визначних діячів регіону, заарештованих у 1930-ті роки.

 

У виданні вміщено матеріали круглих столів, присвячених 95-річчю створення Української Держави та 140-річчю від дня народження гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня 2013 р.), а також «Кам’янець-Подільський – тимчасова столиця УНР» (4 червня 2013 р.).