Конференція "Суспільні трансформації на Поділлі кін. XVIII – на поч. XX ст."

Пропонуємо переглянути запис ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Суспільні трансформації на Поділлі кін. XVIII – на поч. XX ст."

06:22 Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Проблеми розвитку краєзнавчого руху у Подільській губернії у першій половині ХІХ ст.

32:45 Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Цивілізаційні зміни на Поділлі в умовах інкорпораційної політики російського самодержавства наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.

01:15:01 Слісаренко Олександр Миколайович, доктор історичних наук, доцент кафедри європейського та міжнародного права Дніпровського національного університету імені Івана Огієнка Вплив індустріалізації другої половини ХІХ ст. на національний та соціальний склад населення України

01:44:38 Магась В'ячеслав Олегович, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова Участь подолян у діяльності Союзу землевласників і землеробів Південно-Західного краю (1906-1908 рр.)

02:04:56 Мельничук Катерина Вікторівна, аспірантка відділу Історії України ХІХ–початку ХХ ст. Інститут історії України, Національна академія наук України Роль органів селянського самоврядування у забезпеченні освіти на селі у другій половині ХІХ– на початку ХХ ст.: за матеріалами Подільської губернії

02:30:00 Комарніцький Олександр Борисович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Освіта і церква у житті громади Старої Ушиці у ХІХ – на початку ХХ ст.

02:43:58 Болтанюк Петро Анатолійович, магістр, завідувач сектору Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника До історії винного відкупу Кам’янця-Подільського

02:50:00 Тимофійко Сергій Олегович, аспірант кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Судові установи Подільської губернії у 1864-1920 рр.

03:12:32 Ковальчук Антон Петрович, аспірант кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Соціал-демократи і подільське селянство в 1907-1912 рр. за матеріалами газети «Правда»

03:24:36 Смірнова Світлана Дмитрівна, магістр історії, молодший науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Священник і шинок в с. Гаврилівцях Кам’янецького повіту 1890-ті роки: за матеріалами церковного літопису

03:37:28 Старенький Ігор Олександрович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Церковний літопис села Кудринці.